Ab Nä - Rö OY

Gamla Landsvägen 89,

64530 Norrnäs

VD

Jari Itälä

+358 (0)503138687

naro@tawi.fi

Styrelsens ordförande

Kurt Ahlholm

+358 (0)405819228

kurt.ahlholm@gmail.com

Foder kommitté ordförande

Ulf Båskman

+358 (0)405167167

ulf.baskman@gmail.com

Foder transportör

Br Snickars transport kb

Urban Snickars

+358 (0)50 3615067

Bo Snickars

+358 (0)50 0367323

Faktureringsaddress:

Per post:

Ab Nä-Rö Oy

Gamla Landsvägen 89

64530 Norrnäs

Per e-post i pdf format:

naro@tawi.fi

E-faktura:

Operatör: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Ovt-kod: 003701813388