Ab Nä - Rö Oy

Gamla Landsvägen 89

64530 NORRNÄS

Pälsdjursfodertillverkare sedan 1964.

Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

FODER ANALYS

Kvalitetspolicy

Att tillverka och distribuera pälsdjursfoder inom bolagets verksamhetsområde för uppfödning av pälsdjur. Fodrets kvalitet skall uppfylla myndigheters och intresseorganisationers krav på gott pälsdjursfoder samtidigt som fodrets egenskaper och pris skall vara anpassade för optimal lönsamhet för uppföding.


VD
Ab Nä-Rö Oy

Mink i handske

Shadow

Blåräv

FODER KOMMITTÉ

Ulf Båskman, ordf.
Kurt Ahlholm
Stefan Martens
Rune Åhman
Bo-Kenneth Vidlund

Joakim Westberg

VD/ sekreterare

Till foderkommittémöten kallas också pälsdjurskonsulent Kent Franzen.